Rohsperrholz

Rohsperrholz Birke Standard Multiplex EN-636-2

Birke Standard Multiplex

 • Qualität
  • S/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/C,
   schwer entflammbar B-s1-d0
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 4,0 bis 50,0 mm
 • Formate
  • 1250 x 2500 mm / 2500 x 1250 mm
  • 1500 x 3000 mm
Rohsperrholz Birke Quadratisch Multiplex (BFU 100)

Birke (Multiplex)

Quadratische Birke

 • Qualität
  • B/BB, CP/CP C/C
 • Verleimung
  • interior
 • Stärke
  • 3,0 bis 24,0 mm
 • Formate
  • 1525 x 1525 mm
Nadelsperrholz (BFU 100) Finnische Fichte

Nadelsperrholz

Finnische Fichte

 • Qualität
  • II/III, G/III, III/III
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 9,0 bis 40,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1250 mm
Nadelsperrholz Französische Seekiefer

Nadelsperrholz

Französische Seekiefer

 • Qualität
  • II/II, II/III, III/III
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 9,0 bis 40,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1250 mm
  • 2850 x 1250 mm
Europäisches Nadelsperrholz

Europäisches Nadelsperrholz

 • Qualität
  • II/III, III/III, III/IV, IV/IV
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 9,0 bis 40,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
  • 2500 x 1250 mm
Nadelsperrholz (BFU 100) Radiata & Pitch Pine

Nadelsperrholz

Pitch Pine

 • Qualität
  • C+/C
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 9,0 bis 30,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
  • 2500 x 1250 mm
Nadelsperrholz (exterior) Elliottis Pine

Nadelsperrholz

Elliottis Pine

 • Qualität
  • C+/C
 • Verleimung
  • WBP
 • Stärke
  • 6,0 bis 30,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
  • 2500 x 1250 mm
Nadelsperrholz (exterior) Russ. Nadelsperrholz

Nadelsperrholz

Russ. Nadelsperrholz

(Restbestände)
 • Qualität
  • I/III, II/III, III/III
 • Verleimung
  • EN-636-2
 • Stärke
  • 9,0 bis 30,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
  • 2500 x 1250 mm
Asiatisches Rohsperrholz

Asiatisches Nadelsperrholz

 • Qualität
  • II/III
 • Verleimung
  • WBP
 • Stärke
  • 9,0 bis 20,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
Asiatisches Rohsperrholz MLH

Asiatisches Rohsperrholz

Malays. Lauan

 • Qualität
  • BB/CC
 • Verleimung
  • WBP
 • Stärke
  • 3,6 bis 25,0 mm
 • Formate
  • 2440 x 1220 mm
Buchensperrholz

Buchensperrholz

 • Qualität
  • B/BB
 • Verleimung
  • EN-636-1
 • Stärke
  • 4,0 bis 12,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1250 mm
Buche Schälfurniert

Buche Multiplex

Schälfurniert

 • Qualität
  • B/BB
 • Verleimung
  • EN-636-1
 • Stärke
  • 15,0 bis 50,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1500 mm
Rohsperrholz Pappel

Pappel

 • Qualität
  • B/BB
 • Verleimung
  • EN-636-1
 • Stärke
  • 3,0 bis 18,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1220 mm
  • 2520 x 1720 mm
Rohsperrholz Ceiba

Ceiba

 • Qualität
  • B/BB
 • Verleimung
  • EN-636-1
 • Stärke
  • 4,0 bis 15,0 mm
 • Formate
  • 2500 x 1700 mm
  • 2520 x 1720 mm